Historie plemene

    Leonberger je mohutné psí plemeno, pocházející z Německa, jehož název je odvozen od města Leonberg. Podařilo se zde spojit vynikající vlastnosti bernardýna, novofundlanďana a pyrenejského horského psa.
 
    Počátky plemene se datují k roku 1846. Leonbergerský pes vznikl záměrem Heinricha Essiga, který byl městským radním v městečku Leonberg u Stuttgartu v Německu. V městském znaku se nachází lev, a to zřejmě Heinricha Essiga inspirovalo k tomu, aby vytvořil plemeno podobajícímu se lvovi. Essig vlastnil velkou smečku psů, a tak s nimi začal dělat pokusy. Spářil černobílého landseera s dlouhosrstým bernardýnem. Po dalším křížení čtyř generací zařadil do chovu pyrenejského horského psa.
 
    Výsledkem křížení byli velicí psi s převážně dlouhou, bílou srstí. První psi skutečně nazývaní „Leonbergeři“ přišli na svět v roce 1846. Spojovali v sobě výborné vlastnosti plemen, ze kterých byli vyšlechtěni. Nedlouho poté bylo z Leonbergu mnoho těchto psů prodáváno jako symbol statutu majitele. Koncem 19. století byl již v Bádensku-Württembersku leonberger nejoblíbenějším psem sedláků, oceňovány byly zejména jeho ostražitost při hlídání a také tažná síla. V průběhu obou světových válek ve 20. století značně poklesl počet chovaných leonbergerů. V současnosti je leonberger chován jako výborný rodinný pes, který splňuje všechny požadavky moderního života.